Beter luisteren

Door goed naar je student te luisteren, begrijp je beter hoe hij of zij de dingen ziet en beleeft. Dat leidt tot positievere gesprekken. Bij meningsverschillen zal je ook makkelijker tot oplossingen komen. Het geeft je zoon of dochter minder het gevoel dat er iets wordt opgelegd, omdat de conclusies samen gevormd worden. Ten slotte helpen zo’n gesprekken je kind ook zo goed mogelijk zijn of haar gevoelens en ideeën te verwoorden.


Test hieronder hoe goed jij kan luisteren: